Caspadia´s AB

Språk - Engelska Språk - Svenska
Hästverksamhet

Stall Båtels

Stuteri, försäljning och inackordering - Hästrelaterade aktiviteter och tjänster samt avel och uppfödning av hästrasen Irish Cob.

Hästverksamhet

Lantbruk - småskaligt, genuint och gott

Uppfödning och köttförsäljning av nötkreaturen Highland Cattle samt får och höns.

Hästverksamhet

Åkeri & Entreprenad

Lastbil till grus, asfalt, snöröjning och maskiner inom jordbruk och entreprenad, grävning mm.

Jordbruksentreprenad

All form av entreprenad inom jordbruk kan utföras efter överenskommelse så som insådd, slåtter, rundbalspressning osv. Maskiner som används till detta är Valtra T202 direct samt kombisåmaskin med 4 meters arbetsbredd, rundbalspress och john deere slåtterkross 3,2 m.

Valtra

Senast uppdaterad: 2012-10-24


Cecilia & Kristoffer Nilsson

Klusån 8
96024 Harads
Sverige

Cicci: 076-107 49 70
Kristoffer: 070-278 11 13

cicci@caspadia.se
Kristoffer@caspadia.se

Caspadias Lantbruk &  Entreprenad - Logga

Caspadia's på FacebookCaspadia's © 2015 | Webb & Foto: Kontakt