Caspadia´s AB

Språk - Engelska Språk - Svenska
Hästverksamhet

Stall Båtels

Stuteri, försäljning och inackordering - Hästrelaterade aktiviteter och tjänster samt avel och uppfödning av hästrasen Irish Cob.

Hästverksamhet

Lantbruk - småskaligt, genuint och gott

Uppfödning och köttförsäljning av nötkreaturen Highland Cattle samt får och höns.

Hästverksamhet

Åkeri & Entreprenad

Lastbil till grus, asfalt, snöröjning och maskiner inom jordbruk och entreprenad, grävning mm.

Lastbil

Uppdrag så som gruskörning, maskinstransport och andra transporter, utkörning av pellets och spån osv utförs med Grusbil, utrustad med lastväxlare. Även hemtransport av rundbalar utföres med bil och släp med en sammanlagd kapacitet på ca 60 rundbalar.

Lastbil

Senast uppdaterad: 2012-10-24


Cecilia & Kristoffer Nilsson

Klusån 8
96024 Harads
Sverige

Cicci: 076-107 49 70
Kristoffer: 070-278 11 13

cicci@caspadia.se
Kristoffer@caspadia.se

Caspadias Lantbruk &  Entreprenad - Logga

Caspadia's på FacebookCaspadia's © 2015 | Webb & Foto: Kontakt