Caspadia´s AB

Språk - Engelska Språk - Svenska
Hästverksamhet

Stall Båtels

Stuteri, försäljning och inackordering - Hästrelaterade aktiviteter och tjänster samt avel och uppfödning av hästrasen Irish Cob.

Hästverksamhet

Lantbruk - småskaligt, genuint och gott

Uppfödning och köttförsäljning av nötkreaturen Highland Cattle samt får och höns.

Hästverksamhet

Åkeri & Entreprenad

Lastbil till grus, asfalt, snöröjning och maskiner inom jordbruk och entreprenad, grävning mm.

Nyodlingsfräs

Vi utför fräsning av mark med en Meri crusher STG 2,5 m nyodlingsfräs. En maskin som fräser ner allt från stubbar och mindre stenar upp till 4-5 meter hög sly/skog. Vi har kört en hel del på egen mark samt endel entreprenadjobb och resultatet blir mark färdig att harva och så in.

Fräsning Fräsning

Senast uppdaterad: 2012-10-24


Cecilia & Kristoffer Nilsson

Klusån 8
96024 Harads
Sverige

Cicci: 076-107 49 70
Kristoffer: 070-278 11 13

cicci@caspadia.se
Kristoffer@caspadia.se

Caspadias Lantbruk &  Entreprenad - Logga

Caspadia's på FacebookCaspadia's © 2015 | Webb & Foto: Kontakt